Bölüm Başkan Yardımcıları

 

 

                                                    Dr. Öğr. Üyesi Esra Gürbüz        

                                      Doç. Dr. Süleyman Sefa BİLGİLİOĞLU                                    Dr. Öğr. Üyesi Esra GÜRBÜZ