45 AKTS'lik ders alma hakkında bilgilendirme

Kayıt yaptırdığı yarıyılda mezun olabilmek için gerekli tüm derslerini alarak mezuniyet aşamasında olabilecek veya tek ders sınavı ile mezun olabilecek öğrenci, danışman onayı ile birimine dilekçeyle başvurarak, 45 AKTS kredilik ders alabilir. 45 AKTS'lik ders almak isteyen öğrenciler 14.10.2021 tarihine kadar danışman hocalarına dilekçe yollaması gerekmektedir.