2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI SONUNDA AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN EK SINAV BAŞVURU VE DERS SEÇİMİ İŞLEMLERİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Sonunda Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Dikkatine

2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar  yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere hiç almadıkları dersler (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.07.2023 tarih E.45249 sayılı yazısı gereği), devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler ve devam şartını sağlayarak başarısız oldukları dersler için 2 ek sınav hakkı verilmiştir.

Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ek sınavlara girebilmek için  31 Temmuz-06 Ağustos  2023 tarihi saat 23:59 a öğrenci bilgi sistemine girerek, Başvuru İşlemleri menüsü altında yer alan Ek Sınav Başvuru V2  sekmesinden  ek sınava girilecek  dersleri seçmesi gerekmektedir. Ders seçimi yapmayan öğrenciler ek sınavlara alınmayacaktır.

- Ek Sınavdan başarılı olabilmek için en az CC harf notu alınması gerekmektedir. 

- Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı, devam koşulunu yerine getirmediği ve başarısız olduğu dersler de  dahil olmak üzere başarısız olduğu ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl  ek süre verilir. Verilen  ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile  ilişiği kesilir.

- Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, başarısız olduğu ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 Seçmeli grup derslerinin açılması için gerekli olan yeterli sayıda öğrenci tarafından seçilmediği durumda ilgili akademik birim dersi kapatabilir. Bu nedenle ders seçimi yaptıktan sonra özellikle başvuru tarihi sonunda seçtiğiniz dersleri tekrar kontrol ediniz. Kapatılan (pasife alınan) seçmeli ders/dersler yerine başka bir seçmeli ders seçmeniz gerekmektedir.

 

Akademik takvimde yer alan ek sınav tarihleri 

1. Ek Sınavlar 14-20 Ağustos 2023

2. Ek Sınavlar 28 Ağustos-03 Eylül  2023 tarihlerinde yapılacaktır.

 

Ek Sınavlara Girmek için Öğrenci Bilgi Sistemi Üzerinden Başvuru ve Ders Seçme

31 Temmuz-06 Ağustos  2023 tarihi saat 23:59 a kadar seçilebilecektir

 

06 Ağustos 2023 tarihinden sonra yapılan Ek Sınavlara girmek ders seçimi yapılmayacaktır.