Tek Ders Sınavları Hakkında

Tek ders sınavına girecek öğrencilerimiz "Tek Ders" dilekçelerini doldurup (https://kalite.aksaray.edu.tr/formlar) danışman hocalarının ....@aksaray.edu.tr uzantılı e-mail adreslerine veya elden teslim edeceklerdir.

Mümkünse bu dilekçe bilgisayar ortamında değilse okunaklı olarak yazılacak ve imzalanacaktır.

Dilekçelerin ilgili danışman hocalarına yollanmasının son tarihi 21.02.2022 saat 16:00 olup tek ders sınavları ise 23.02.2022 tarihinde yapılacaktır.

Tek ders sınavından başarılı olan öğrencilerin mezuniyet işlemleri sınav notları girişinden sonra başlayacaktır.